Rob Oakeshott

Rob Oakeshott: “The Independent Member for Lyne”

Image: AAP/Alan Porritt
Wednesday 26 June 2013
Miyanggan dhanang? Dhanggu nyuwayi Rob Oakeshott. Ngaya Dhanggati guuyarr. Ngaya manhatinun Ngunnawalda guthunda barriya. Ngaya Baluwa, Garrkung ngarran, nganhikurr nyinan barriya dhithiyndha ngun-ngun, barayn, ngundakang. Marrumbu.
This was the first time in the 112-year history of the Australian House of ... Read the full article
Top